talent ontwikkeling

De Wake-Up Call

Bewustzijnsontwikkeling. Voor veel organisaties en individuen een vaag begrip. Als mensen vragen: wat doe jij eigenlijk? Antwoord ik vaak met: Ik zet mensen in hun kracht door middel van bewustzijnsontwikkeling. Dan zie ik vaak één wenkbrauw optrekken en weet ik dat het tijd is voor nadere uitleg.

Veel vragen dus rondom deze term. In deze blog leg ik kort uit wat bewustzijnsontwikkeling inhoudt. Daarnaast wil ik graag stilstaan bij de impact van bewustzijnsontwikkeling op mens, organisatie en maatschappij.

Persoonlijke ontwikkeling is in mijn optiek een ander begrip dan bewustzijnsontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling gaat uiteraard over de ontwikkeling van een persoon. Dit kan zowel op vaardigheid of persoonlijk vlak zijn. Vaardigheden zijn aan te leren. Kennisoverdracht wat op meerdere personen toepasbaar is en waar de persoon op intellectueel niveau van groeit. Ons gehele scholingssysteem hanteert deze manier van leren.  Ook veel hedendaagse bedrijven richten hun learning & development programma’s in vanuit een cognitieve visie op groeien en ontwikkelen waarbij kennisoverdracht en inhoudelijke groei op nummer 1 staan. Deze manier van leren en ontwikkelen heeft ons erg ver gebracht in onze kenniseconomie!

Echter vergeten we hierbij een fundamentele schakel en dit is zelfkennis. Kennis die gaat over jou als uniek persoon en mens. Een ander woord voor zelfkennis is in mijn ogen de ontwikkeling van ons bewustzijn. Oftewel Bewustzijnsontwikkeling. Ons bewustzijn bestaat namelijk niet enkel uit onze gedachten, de mind, maar omvat ook ons fysieke lichaam, emoties en onze diepere kern oftewel onze essentie. Juist als we begrijpen hoe ons individuele systeem werkt, kunnen we hier op reageren en anticiperen.

Het grootste probleem van de huidige maatschappij is mijns inziens dat wij nooit hebben geleerd om te luisteren naar ons eigen systeem. Waardoor we onbewust niet weten hoe we gehoor moeten geven aan ons innerlijk kompas en hierdoor met bosjes omvallen. Ons diep van binnen gespannen, gestresst of zelfs ongelukkig voelen. Geluk extern proberen te vinden, ons nutteloos voelen en bovenal weinig vreugde ervaren.

Binnen organisaties uit het niet kennen van ons innerlijk kompas zich vaak in burn- outs, een gespannen werksfeer, onbezielde en ongemotiveerde medewerkers, vermoeidheid, een hoog verzuimgehalte, veel doorstroom of uitstroom. Weinig tot geen creativiteit of innovatie en tot slot een lage mate van verbinding met elkaar. Het resulteert in de overtuiging dat we moeten werken om geld te verdienen in plaats van het geloof dat werken vooral leuk mag zijn en een verlengstuk is van je eigen essentie. Waar de creativiteit flowt en als vanzelf impact wordt gemaakt in de maatschappij.

Willen we niet allemaal gelukkig zijn? Van betekenis zijn? impact maken? Willen we niet allemaal welzijn ervaren op zowel materieel (geld) als emotioneel (geluk) niveau?

Ik zie het als de taak van opvoeders, onderwijs en organisaties om een stevig fundament te creëren waar kinderen, scholieren, studenten en medewerkers kunnen floreren. Juist doordat zij hun eigen systeem van bewustzijn leren kennen, ontwikkelen en inzetten.

Maar hoe dan? Hoor ik je denken...

In mijn ogen begint dit alles bij jezelf. Zelfkennis. Weten wie je bent, hoe je eigen systeem werkt om vanuit hier gehoor te geven aan je innerlijke wijsheid en stem. Het klinkt simpel en in essentie is het dat ook. Het probleem is dat we nooit geleerd hebben te luisteren naar onze eigen wijsheid. Pas op, voor je het weet, is het te laat…

De wake- up call!

Ergens in ons leven, vroeg of laat voelen we dat de jas die we dragen niet meer helemaal lekker om ons lichaam past. We krijgen een wake-up call. We worden ontslagen, worden ziek, onze partner verlaat ons of voelen dat er meer uit het leven te halen is. Ding Dong!! Op dit moment worden we gedwongen dieper naar onszelf te kijken. Pas als we de moed hebben onszelf recht in de spiegel aan te kijken en gedwongen worden de reis naar binnen te maken beseffen we wat er onder het oppervlak van de stress, vermoeidheid, ziekte, burn-out, of het ‘is dit het nou gevoel’ ligt.  

Pas als de pijn of het verlangen groot genoeg is om écht te kijken, komen we achter het mysterie van het masker, de jas die niet meer lekker zit. Begrijpen we op een diep niveau waarom we deze ogenschijnlijk comfortabele jas hebben aangetrokken.
Vaak gaat de kernoorzaak van de jas terug naar onze kindertijd. Als onze ouders consequent niet in onze behoeften konden voorzien, is een logische reactie van een kind om strategisch gedrag te gaan vertonen. Als overlevingsmechanisme om deze pijn van afwijzing niet te voelen en zo alsnog gezien te worden, erkenning te krijgen of liefde te ontvangen. Op latere leeftijd is dit patroon van strategisch gedrag zo hardnekkig dat wij onze identiteit zijn gaan verlenen aan dit opgebouwde imago. Wat we hiermee in essentie doen is onze uniciteit wegdrukken. Juist dat wat ons zo uniek en onszelf laat zijn! De levensenergie die natuurlijk door ons stroomde drukken we weg. De flow en de vreugde van het leven offeren we onbewust op om maar bij de groep te horen. En zo erkenning, liefde en waardering te ontvangen omdat we denken dat die buiten onszelf te halen valt.

Met ons werk als bewustzijnsontwikkelaars proberen we meer zicht te krijgen op deze patronen die ons in het hier en nu blokkeren om helemaal vol in onze kracht te staan. Als we die aan durven te kijken zijn we in staat opnieuw te kiezen. Te kiezen voor een leven vanuit onze vrije, vreugdevolle en ontdekkende staat. Waar de energie kan stromen als bron van creatiekracht. Kunnen we het leven leven zoals het bedoeld is voor jou met al je talenten en gaven, vanuit je volste potentieel!  

In mijn werk als transformatief coach heb ik het mogen aanschouwen. Mensen die zichzelf niet de moeite waard vonden hun stem te laten horen, mensen die geen richting konden geven aan hun leven en zelfs mensen waar het innerlijk vuurtje compleet opgebrand was. Stuk voor stuk hadden ze de moed en het lef om naar zichzelf te kijken. De kern van het probleem aan te kijken, te omarmen en te transformeren. Zodat eigen verantwoordelijkheid en vooral leiderschap genomen wordt over het eigen leven. Het leven wat zo de moeite waard is om te leven! Juist vanuit echtheid en vreugde!

Dat is wat leiderschap is. Pas dan kan impact gemaakt worden vanuit een diepere bron van drive, passie en creativiteit. Niet vanuit een kunstje of kennis die is aangeleerd. Nee vanuit de eigen wijsheid die sterker is dan welk boek dan ook! Wat mij betreft dé sleutel voor gezonde, vitale en bovenal gelukkige medewerkers die gemotiveerd zijn het beste uit zichzelf te halen.

Reis van de Held in business faciliteert programma’s gericht op bewustzijnsontwikkeling. Benieuwd wat dit voor jou of je organisatie kan betekenen? Ga dan naar: www.reisvandeheldinbusiness.nl en neem contact met ons op!


Liefs,
Karlijn Scheffers

Reis van de Held in business 

 

Organisaties en de nieuwe generatie impact makers!

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Mensen worden zich meer en meer bewust van de impact van ons menselijk handelen op de mens, natuur en de wereld in zijn geheel. Ook bedrijven zien al enige tijd de impact van duurzaam ondernemen. Ondernemen, niet alleen met oog voor winst, maar zeker ook van de mens, de natuur en de wereld om ons heen. 

Bedrijven moeten mee met deze trend, om hun bestaansrecht te behouden. Consumenten willen eerlijke producten en diensten. Waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. Er is een steeds grotere groep mensen die liever wat meer wil betalen voor een eerlijke dienst, dan minder voor een dienst of product die enkel winst gedreven is. Impact maken. Dit woord klinkt overal in door. Want dat is wat we willen. Bedrijven, enkel gericht op winst zullen het niet redden. Hoe kunnen we impact maken in de wereld en daarnaast zelf een fijn en gelukkig leven leiden? Wij geloven dat het precies andersom werkt. Vanuit eigenheid en jezelf kunnen en durven zijn kun je wezenlijk impact maken! De route van binnen naar buiten dus. 

Deze ontwikkeling in de evolutie is niet vreemd. Lang heeft ons land een wederopbouw gekend na de WOII. Onze ouders (de managers in hun eindstadium in werkend bestaan), zijn opgevoed met het idee van zekerheid: Een goede baan, een mooi huis en een auto langs de deur was het recept voor een gelukkig bestaan. Deze waarden werden meegenomen binnen organisaties. Organisaties gefund op structuur, bureaucreatie en een zeker bestaan. Organisaties in essentie meer gericht op overleven dan op leven. Gericht op concurreren i.p.v. samenwerken. Dit is lang goed gegaan en nodig geweest voor de wederopbouw van ons land om zo een stevig fundament neer te zetten. 

Echter, de tijden veranderen en de wereld heeft wat anders nodig. We zien allemaal in dat macht en concurrentie ons niet verder helpt in de wereld. Wat nodig is, is samenwerking. Allen vanuit onze eigen unieke kracht. Zodat we allen vanuit onze essentie bij kunnen dragen aan een mooiere wereld. Vanuit vreugde, geluk en joy! 

Er staat een nieuwe generatie leiders voor de deur. Een generatie die inziet dat we een andere richting op mogen met zijn allen. Die de behoeften van duurzaam ondernemen voelt tot in de vezels. Waar zingeving hoog op het prioriteitenlijstje staat. Een generatie die opgegroeid is met ongekende mogelijkheden en hierdoor heel veel kansen zien en kijken met een frisse blik. Een generatie die niets liever wil dan het beste uit zichzelf en anderen halen en bijdragen aan de maatschappij. 

Welkom bij de leiders van de toekomst! De young professionals (+-28-35) van nu. Diegene die los willen staan van de oude structuren en opnieuw durven kijken naar hun eigen waarheid en de wereld om hen heen. De generatie met een ongekende energie, die impact wil maken, hun hoogste potentie wil leven en daarvoor gaat staan. Een generatie die gehoord en gezien wil worden, die eigen verantwoordelijkheid wil nemen voor hun carrière, die behoefte heeft aan persoonlijke ontwikkeling, groei en bewustzijn. Waarbij intrinsieke motivatie en echtheid een hoog goed is. 

De wereld is aan het veranderen. Bedrijven moeten mee veranderen om hun bestaansrecht te behouden. Hiervoor is nieuw ‘zicht’ en meer bewustzijn nodig. Organisaties die bestaan vanuit de waarden dat ze bij willen dragen aan een betere wereld. En vanuit daar het beste uit haar medewerkers willen halen. Purpose driven en vanuit de why van een organisatie. Waarom doen we wat we doen? Met enkel de dienst of het product wat je als bedrijf aanbiedt kun je in deze tijd niet meer het wezenlijke verschil maken. Het gaat erom waarom je dit doet! 

De nieuwe generatie professionals staan aan de deur te trappelen (en lopen nog vaker al rond in bedrijven, zichzelf afvragende waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan) om het verschil te maken. Om vanuit hun essentie bij te dragen aan de missie van bedrijven. Om zo samen, allen op onze eigen manier, succesvol te ondernemen en een mooiere wereld te creëren. 

Maar, hoe kan je als bedrijf inspelen op deze nieuwe generatie medewerkers? Twee belangrijke thema’s zien wij ontstaan binnen de organisaties van nu namelijk: 

1.    Hoe kan ik talenten aantrekken en blijven binden en boeien binnen mijn organisatie? Hoe dagen wij elkaar uit om samen te blijven groeien? 

2.    Hoe kan ik ervoor zorgen dat medewerkers het allerbeste uit zichzelf halen waardoor het bedrijf optimaal zal presteren? 

Vraagstukken waar ons hart sneller van gaat kloppen. Reis van de Held in business ondersteund en daagt organisaties uit bij het oplossen en integreren van bovenstaande vraagstukken. Door erover met jullie in gesprek te gaan. Te kijken, te luisteren en vooral ook te voelen. Af te pellen waar de kern van het ‘probleem’ zit en vanuit daar samen de juiste interventies te ontwikkelen. Voor medewerkers en management. Herken jij deze thematieken in jouw organisatie en wil je hier graag over van gedachten wisselen? Dan komen wij graag in contact met jou!

Warme groet,

Karlijn & Karlijn