Bewustzijnsontwikkeling

De Wake-Up Call

Bewustzijnsontwikkeling. Voor veel organisaties en individuen een vaag begrip. Als mensen vragen: wat doe jij eigenlijk? Antwoord ik vaak met: Ik zet mensen in hun kracht door middel van bewustzijnsontwikkeling. Dan zie ik vaak één wenkbrauw optrekken en weet ik dat het tijd is voor nadere uitleg.

Veel vragen dus rondom deze term. In deze blog leg ik kort uit wat bewustzijnsontwikkeling inhoudt. Daarnaast wil ik graag stilstaan bij de impact van bewustzijnsontwikkeling op mens, organisatie en maatschappij.

Persoonlijke ontwikkeling is in mijn optiek een ander begrip dan bewustzijnsontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling gaat uiteraard over de ontwikkeling van een persoon. Dit kan zowel op vaardigheid of persoonlijk vlak zijn. Vaardigheden zijn aan te leren. Kennisoverdracht wat op meerdere personen toepasbaar is en waar de persoon op intellectueel niveau van groeit. Ons gehele scholingssysteem hanteert deze manier van leren.  Ook veel hedendaagse bedrijven richten hun learning & development programma’s in vanuit een cognitieve visie op groeien en ontwikkelen waarbij kennisoverdracht en inhoudelijke groei op nummer 1 staan. Deze manier van leren en ontwikkelen heeft ons erg ver gebracht in onze kenniseconomie!

Echter vergeten we hierbij een fundamentele schakel en dit is zelfkennis. Kennis die gaat over jou als uniek persoon en mens. Een ander woord voor zelfkennis is in mijn ogen de ontwikkeling van ons bewustzijn. Oftewel Bewustzijnsontwikkeling. Ons bewustzijn bestaat namelijk niet enkel uit onze gedachten, de mind, maar omvat ook ons fysieke lichaam, emoties en onze diepere kern oftewel onze essentie. Juist als we begrijpen hoe ons individuele systeem werkt, kunnen we hier op reageren en anticiperen.

Het grootste probleem van de huidige maatschappij is mijns inziens dat wij nooit hebben geleerd om te luisteren naar ons eigen systeem. Waardoor we onbewust niet weten hoe we gehoor moeten geven aan ons innerlijk kompas en hierdoor met bosjes omvallen. Ons diep van binnen gespannen, gestresst of zelfs ongelukkig voelen. Geluk extern proberen te vinden, ons nutteloos voelen en bovenal weinig vreugde ervaren.

Binnen organisaties uit het niet kennen van ons innerlijk kompas zich vaak in burn- outs, een gespannen werksfeer, onbezielde en ongemotiveerde medewerkers, vermoeidheid, een hoog verzuimgehalte, veel doorstroom of uitstroom. Weinig tot geen creativiteit of innovatie en tot slot een lage mate van verbinding met elkaar. Het resulteert in de overtuiging dat we moeten werken om geld te verdienen in plaats van het geloof dat werken vooral leuk mag zijn en een verlengstuk is van je eigen essentie. Waar de creativiteit flowt en als vanzelf impact wordt gemaakt in de maatschappij.

Willen we niet allemaal gelukkig zijn? Van betekenis zijn? impact maken? Willen we niet allemaal welzijn ervaren op zowel materieel (geld) als emotioneel (geluk) niveau?

Ik zie het als de taak van opvoeders, onderwijs en organisaties om een stevig fundament te creëren waar kinderen, scholieren, studenten en medewerkers kunnen floreren. Juist doordat zij hun eigen systeem van bewustzijn leren kennen, ontwikkelen en inzetten.

Maar hoe dan? Hoor ik je denken...

In mijn ogen begint dit alles bij jezelf. Zelfkennis. Weten wie je bent, hoe je eigen systeem werkt om vanuit hier gehoor te geven aan je innerlijke wijsheid en stem. Het klinkt simpel en in essentie is het dat ook. Het probleem is dat we nooit geleerd hebben te luisteren naar onze eigen wijsheid. Pas op, voor je het weet, is het te laat…

De wake- up call!

Ergens in ons leven, vroeg of laat voelen we dat de jas die we dragen niet meer helemaal lekker om ons lichaam past. We krijgen een wake-up call. We worden ontslagen, worden ziek, onze partner verlaat ons of voelen dat er meer uit het leven te halen is. Ding Dong!! Op dit moment worden we gedwongen dieper naar onszelf te kijken. Pas als we de moed hebben onszelf recht in de spiegel aan te kijken en gedwongen worden de reis naar binnen te maken beseffen we wat er onder het oppervlak van de stress, vermoeidheid, ziekte, burn-out, of het ‘is dit het nou gevoel’ ligt.  

Pas als de pijn of het verlangen groot genoeg is om écht te kijken, komen we achter het mysterie van het masker, de jas die niet meer lekker zit. Begrijpen we op een diep niveau waarom we deze ogenschijnlijk comfortabele jas hebben aangetrokken.
Vaak gaat de kernoorzaak van de jas terug naar onze kindertijd. Als onze ouders consequent niet in onze behoeften konden voorzien, is een logische reactie van een kind om strategisch gedrag te gaan vertonen. Als overlevingsmechanisme om deze pijn van afwijzing niet te voelen en zo alsnog gezien te worden, erkenning te krijgen of liefde te ontvangen. Op latere leeftijd is dit patroon van strategisch gedrag zo hardnekkig dat wij onze identiteit zijn gaan verlenen aan dit opgebouwde imago. Wat we hiermee in essentie doen is onze uniciteit wegdrukken. Juist dat wat ons zo uniek en onszelf laat zijn! De levensenergie die natuurlijk door ons stroomde drukken we weg. De flow en de vreugde van het leven offeren we onbewust op om maar bij de groep te horen. En zo erkenning, liefde en waardering te ontvangen omdat we denken dat die buiten onszelf te halen valt.

Met ons werk als bewustzijnsontwikkelaars proberen we meer zicht te krijgen op deze patronen die ons in het hier en nu blokkeren om helemaal vol in onze kracht te staan. Als we die aan durven te kijken zijn we in staat opnieuw te kiezen. Te kiezen voor een leven vanuit onze vrije, vreugdevolle en ontdekkende staat. Waar de energie kan stromen als bron van creatiekracht. Kunnen we het leven leven zoals het bedoeld is voor jou met al je talenten en gaven, vanuit je volste potentieel!  

In mijn werk als transformatief coach heb ik het mogen aanschouwen. Mensen die zichzelf niet de moeite waard vonden hun stem te laten horen, mensen die geen richting konden geven aan hun leven en zelfs mensen waar het innerlijk vuurtje compleet opgebrand was. Stuk voor stuk hadden ze de moed en het lef om naar zichzelf te kijken. De kern van het probleem aan te kijken, te omarmen en te transformeren. Zodat eigen verantwoordelijkheid en vooral leiderschap genomen wordt over het eigen leven. Het leven wat zo de moeite waard is om te leven! Juist vanuit echtheid en vreugde!

Dat is wat leiderschap is. Pas dan kan impact gemaakt worden vanuit een diepere bron van drive, passie en creativiteit. Niet vanuit een kunstje of kennis die is aangeleerd. Nee vanuit de eigen wijsheid die sterker is dan welk boek dan ook! Wat mij betreft dé sleutel voor gezonde, vitale en bovenal gelukkige medewerkers die gemotiveerd zijn het beste uit zichzelf te halen.

Reis van de Held in business faciliteert programma’s gericht op bewustzijnsontwikkeling. Benieuwd wat dit voor jou of je organisatie kan betekenen? Ga dan naar: www.reisvandeheldinbusiness.nl en neem contact met ons op!


Liefs,
Karlijn Scheffers

Reis van de Held in business 

 

Waarom wij mediteren?

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom wij binnen Reis van de Held in business vrijwel iedere sessie starten met meditatie.

Hoe vaak op een dag ben jij jezelf bewust? En hoe vaak op een dag handel en leef jij vol automatisch? Meditatie helpt ons te ontwaken uit de stroom van automatisch handelen en geeft ons toegang tot het volledige spectrum van onze bewuste en onbewuste mogelijkheden. Beoefening van aandacht betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen. Dit soort oplettendheid leidt tot groter bewustzijn, helderheid en aanvaarding van de werkelijkheid op dit moment. Het besef ontwaakt dat ons leven zich slechts van moment tot moment ontvouwt.

We zijn vooral geneigd om te vergeten dat we vrijwel de hele dag aan het denken zijn. De onophoudelijke gedachtestroom die door ons hoofd gaat geeft maar heel weinig ruimte voor innerlijke rust. Door lichaamswerk en meditatie in ons programma te integreren leren we deelnemers hoe ze uit hun eigen stroom van gedachten en impulsen kunnen stappen. Niet om te ontspannen of om in een bepaalde toestand te komen. Niet om een beter mens te worden of om stress of pijn te verminderen. En al zeker niet om vrij en verlicht te worden. Los van een enkele verwachting. We nodigen deelnemers uit om de wens dat er iets zal gebeuren achterwege te laten. En vooral observator te zijn van hun eigen lichaam en geest.

En vaak begroeten we elkaar dan na een meditatie opnieuw. Fris en echt. Op een hele andere laag dan de 10 min ervoor toen de deelnemer de ruimte binnenkwam. En nee, dat is (juist) niet alleen tijdens een coaching of teamsessie. Dat is aanwezig kunnen en durven zijn in de dagelijkse momenten. Wanneer je het kantoor binnenloopt en je team ziet. Wanneer je samen die belangrijke deadline wilt halen. Wanneer er een conflict op de vloer is en wanneer er successen met elkaar gevierd worden. Legio kopjes koffie worden er op de werkvloer gedronken onder het mom van connecten en verbinden. Als we er daarvan eens 1 per dag bewust doen? In contact met jezelf en diegene waarmee jij op dat moment kiest om mee samen te zijn. Kijk eens wat er dan ontstaat…..

Zweverig? Wij zien het juist als met beide benen op de grond staan (of zitten). Letterlijk. In plaats van het leven op z’n beloop laten gaan (en daarmee dus eigenlijk juist maar wat rond te zweven) met je billen in de werkelijkheid. Precies zoals ’t op dat moment is. Ongemakkelijk? Soms wel. We zijn hier gewoonweg niet mee groot gebracht. En zodra het te spannend wordt gaat onze gedachten stroom met ons aan de haal. En die leren we nou precies te (h) erkennen.

Daarom dus.

EnJOY the ride, 

K & K