VOOR DEELNEMERS

Deelnemers die deel hebben genomen aan het Reis van de Held in business jaarprogramma:

  • - Zijn zich bewust van hun eigen eigen essentie; zij weten wat hun vreugde geeft en wat ze vanuit hun authentieke broncode willen geven aan de wereld om hen heen.

  • - Zijn zich bewust van hun gedachtenfabriek en de overtuigingen die hun klein houden. Hebben de tools gekregen hiermee om te gaan en zich niet meer te laten leiden door ervaringen uit het verleden.

  • - Staan achter het stuur van hun eigen carrière. Dragen vanuit bewustzijn en authentiek leiderschap bij aan de missie van hun organisatie. Dit geeft voldoening, plezier en zingeving.

  • - Inspireren de mensen om hen heen vanuit nieuw leiderschap, openheid en kwetsbaarheid.

Reis van de Held deelnemers inspireren de mensen om zich heen en leven vanuit zingeving en vreugde. Met een sparkling in hun ogen en een big smile!

 

VOOR ORGANISATIES.

Organisaties waarvan medewerkers hebben deelgenomen aan het Reis van de Held in business jaarprogramma zien:

  • - Vitale medewerkers die vanuit hun eigen kracht en volste potentieel meebouwen aan je organisatie en anderen inspireren dit ook te doen.

  • - Professionals die elkaar echt durven aan te spreken op dat wat goed gaat en beter kan. Feedback durven te geven en open staan om te ontvangen. Zowel op inhoudelijke aspecten als het intermenselijke deel.

  • - Een bedrijfscultuur waarin kwetsbaarheid normaal is i.p.v. uitzonderlijk. Met meer ondernemerschap, overtuigingskracht en inspiratie.

  • - Een organisatie waar medewerkers graag voor willen werken. Vanuit eigenheid en self-empowerment.

  • - Duurzame, bredere inzetbaarheid van professionals en een sterke concurrentie positie.

  • - Gelukkige & blije gezichten op de werkvloer!

Reis van de Held in business brengt mij veel nieuwe inzichten over wie ik in wezen ben. Het geeft me de kans om mijzelf in korte tijd op meerdere vlakken verder te ontwikkelen en zorgt dat ik op de vloer meer vertrouwen krijg om mijn opgedane kennis in praktijk te brengen.
— Stefan Brouwer