Wij geloven dat ieder mens een unieke essentie heeft en daarom ook op een andere manier leert, groeit en ervaart. Binnen de Reis van de Held in business programma’s spreken wij daarom de verschillende onderdelen van ons menselijk vermogen aan: ons lichaam, de mind, onze gevoelswereld en onze essentie. We leren de deelnemers hun eigen waarheid te ontdekken door het aanspreken van ons als holistisch menszijn. Een nieuwe manier van leren en ontwikkelen. Van binnen naar buiten.

In onze westerse maatschappij wordt veelal ons mentale vermogen aangesproken. Echter, leert en groeit niet iedereen enkel via de mentale weg. Omdat ieders essentie anders is geven wij bewust aandacht aan de verschillende manieren van leren. Wij geloven in een enorme leercurve doordat we op een holistische manier te werk gaan in onze programma’s.
 

ONZE UITGANGSPUNTEN

  • 1. In ieder mens zit een diep verlangen zichzelf te zijn of meer te worden. Kleur te bekennen en uiting te geven aan je essentie. Zodat het leven ingericht kan worden vanuit eigen behoeften en waarheid. We ons niet klein houden en laten leiden door de verwachtingen van onze omgeving. En we onze eigen identiteit verder kunnen ontdekken en te durven leven;

  • 2. Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid en antwoorden en het programma dient enkel ter ondersteuning om deze naar boven te krijgen;

  • 3. Jezelf in de spiegel aan durven kijken, confrontatie, eigenaarschap, bereidheid en LEF zijn voorwaarden om ‘echt' deel te (kunnen) nemen.